I. Sposób przygotowywania i dostarczania materiałów.

 

1. Materiały cyfrowe należy umieścić na naszym serwerze FTP (w osobnym folderze podpisanym nazwą Klienta) lub ewentualnie wysłać pocztą e-mail. Istnieje także możliwość dostarczenia materiału na najpopularniejszych nośnikach danych cyfrowych formatowanych na systemach PC (CD-ROM lub DVD).

 

2. Do materiałów należy dołączyć spis zawartości i/lub makiety (wydruki czarno-białe lub kolorowe w przypadku materiałów dostarczanych osobiście) lub pliki podglądowe w formacie .jpg lub .pdf.

 

3. Specyfikacja przygotowania materiałów do wykonania projektu od podstaw: 

3.1. Teksty oraz treści, które mają być umieszczone w projekcie, należy zapisać w dokumencie tekstowym w formacie RTF lub DOC.

3.2. Wykresy, rysunki w programie Microsoft EXEL (rozszerzenie .XLS) z całym arkuszem kalkulacyjnym.

3.3. Wszystkie dodatkowe materiały typu wykresy, loga, zdjęcia powinny być dostarczone w osobnym plikach, nie włączone do tekstu!

3.4. Logo w wersji wektorowej (.ai, .cdr, .eps, .pdf) lub bitmapowej w rozdzielczości 300 dpi w skali 1:1 (rozmiar rzeczywisty) w CMYK (.psd, .tif).

3.5. Zdjęcia, mapki, loga - w skali 1:1 (rozmiar rzeczywisty) w rozdzielczości 300 dpi,  w CMYK (.psd, .tif). 

3.6. Przygotowanie zdjęć:

3.6.1.  Pliki .jpg są najczęściej spotykane, ponieważ zajmują najmniej miejsca. Niestety upraszczają one kolory i pomniejszają rozdzielczość. Spotyka się je najczęściej w internecie gdzie ich podstawową rozdzielczością jest 72 dpi, a do druku powinno być 300 dpi. Prosimy zwrócić więc uwagę na to skąd pochodzą materiały i pamiętać, że to co wygląda dobrze na monitorze nie zawsze tak będzie wyglądało po wydrukowaniu.

Zdjęcia z internetu nie nadają się więc do profesjonalnego druku!

3.6.2. Inną metodą pozyskania zdjęcia do reklamy jest skanowanie. Należy pamiętać, że jeżeli zdjęcie jest skanowane w rozdzielczości 300 pp,i to nie można go potem sztucznie powiększać  w programie do składu, bo utracona zostanie podstawowa ostrość, a zdjęcie będzie rozmyte.

3.6.3. Można wykorzystywać zdjęcia z aparatów cyfrowych lub kamer. Dobrze zapisane w dużej rozdzielczości są wystarczające pod potrzeby druku. 

 

4.  Gotowy projekt powinien być przygotowany w postaci plików:

 

ADOBE INDESIGN (INDD) - zalecany

z dokumentu koniecznie należy utworzyć Pakiet (wystarczy wejść do menu Plik i wybrać opcję Pakiet) gromadzący do jednego katalogu:

• pliki użyte w pracy (tzw. łącza do zdjęć np. w photoshopie, elementy graficzne w adobe illustratorze itp.)

• pliki czcionek (proszę zaznaczyć w tym celu odpowiednią opcję)

 

CORELDRAW (CDR)

• fonty zamienione na krzywe (jeśli nie trzeba modyfikować treści), należy wówczas dołączyć użyte w projekcie fonty

• fonty nie zamienione na krzywe (jeśli trzeba modyfikować treści)

 

ADOBE ILLUSTRATOR (EPS, AI, PDF)

• fonty zamienione na krzywe (jeśli nie trzeba zmodyfikować treści), należy wówczas dołączyć użyte w projekcie fonty

• fonty nie zamienione na krzywe (jeśli trzeba zmodyfikować treści)

• do dokumentu należy dołączyć zlinkowane elementy 

 

ADOBE PHOTOSHOP (PSD, EPS, TIF) - nie polecany ze względu na problemy z jakością tekstów, edycją itp.

• rozdzielczość 300 dpi przy skali 1:1 (w rozmiarze rzeczywistym)

• model koloru CMYK

• do dokumentu należy dołączyć użyte fonty

 

ADOBE ACROBAT (PDF) - zalecany dla prac zamkniętych (nie wymagających edycji)

• pliki kompozytowe

• Press Quality (jakość drukarska/produkcyjna)

• fonty zamienione na krzywe (jeśli nie trzeba modyfikować treści), należy wówczas dołączyć użyte w projekcie fonty

• fonty niezamienione na krzywe (jeśli trzeba modyfikować treści)

 

Prace w formatach z pakietów biurowych możemy użyć jedynie jako materiał do przygotowania właściwego projektu zgodnego

ze specyfiką druku offsetowego.

 

5. Projekt od początku powinien być wykonywany z użyciem przestrzeni kolorystycznej CMYK.

Wiele programów do składu oferuje wybór palety barw odpowiedniej do danego trybu pracy. Należy pamiętać, że przestrzenie barw poszczególnych trybów nie pokrywają się w pełni. Jeśli konwersji kolorów dokonamy w późnym etapie projektowania lub na jego końcu, może się okazać, że końcowy efekt jest dla nas niezadowalający. Tak czy owak konwersja z trybu RGB, obowiązującego w monitorach komputerowych, aparatach cyfrowych, telewizorach na CMYK jest konieczna jeśli chcemy wydrukować projekt. Zmiana trybu RGB na CMYK może zaowocować komunikatem "alarm przestrzeni barwnych", który oznacza, że mamy do czynienia z sytuacją gdy brak precyzyjnego odpowiednika dla jakiegoś koloru RGB w trybie CMYK. Często bywa tak, że zdjęciom zmiana trybu graficznego "nie szkodzi", różnice nie są duże.

Aby uniknąć kolorystycznych wpadek i niespodzianek, warto zaopatrzyć się we wzornik kolorów CMYK (Process Colors Guide), w którym zobaczymy jak zmiana poszczególnych proporcji farby wpływa na uzyskany w druku kolor.

Projekty z użyciem przestrzeni kolorystycznej innej niż CMYK (np. spot), powinny być stosowane po wcześniejszym uzgodnieniu z Drukarnią.

 

II. Układ graficzny.

1. Wszystkie elementy spadowe na stronie powinny wychodzić min. 2 mm poza linie cięcia. Z uwagi na możliwość powtarzania na stronach parzystych i nieparzystych, spady powinny występować z wszystkich stron.

2. Ważne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 5 mm od linii cięcia (krawędzi użytku).

3. W przypadku broszur klejonych należy pamiętać o tym, że 2 i 3 strona okładki oraz każda strona wkładu będą miały zaklejone15 mm od strony grzbietu przez klejenie boczne. Nie należy umieszczać w ww. obszarze żadnych elementów.

4. W przypadku maszynowego klejenia w grzbiecie minimalna odległość tekstu i innych elementów graficznych od grzbietu powinna wynosić 15 mm.

5. Kolumny przygotowane dla broszur klejonych powinny mieć spad 3 mm na frez od strony grzbietowej.

6. W przypadku rozkładówek należy tworzyć oddzielnie pliki dla lewej i prawej strony.

7. Należy unikać umieszczania jednej ilustracji na sąsiednich stronach. Natomiast niedopuszczalne jest wypuszczanie ilustracji kilka milimetrów na sąsiednią stronę.

8. Nie należy umieszczać jednego wiersza tekstu o małym stopniu pisma na sąsiednich kolumnach. Niedopuszczalne jest dzielenie takich tekstów w połowie wyrazów.

9. Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi dla krojów jednoelementowych 6 pkt., a dla krojów dwuelementowych 7 pkt. Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi dla krojów jednoelementowych 8 pkt., a dla krojów dwuelementowych 10 pkt.

10. Cienkie linie i inne elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze.

11. Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,4 pkt.

12. Czarne teksty o wielkości mniejszej niż 18 pkt. na kolorowym tle powinny być nadrukowane (overprint). Niedopuszczalne jest wybieranie tła spod takich napisów.

17. W celu uniknięcia ewentualnych niedokładności pasowania należy tworzyć zalewki (trappping), czyli minimalne nałożenie kolorów na siebie.

18. Niedopuszczalne jest generowanie tekstu z czterech kolorów.

19. Przy druku na papierach o niskiej gramaturze należy unikać dużych powierzchni apli drukowanych w więcej niż jednym kolorze.

20. W celu uzyskania większej głębi koloru czarnego w obszarach apli, kolor czarny powinien mieć składowe: C 50%, M 40 %, Y 40 %, K 100 %.  

21. Wszystkie używane kolory dodatkowe (spot), np. standardu Panton, powinny być zamienione na CMYK. Kolory dodatkowe mogą być stosowane tylko po uzgodnieniu z drukarnią.

22. Maksymalne nasycenie farby dla papierów powlekanych wynosi 320% (np.C 50%, M 5 %, Y 40 %, K 15 %), dla niepowlekanych 280%.

 

III. Separacja barwna:

1. Separacja barwna wykonywana jest przez Studio Graficzne MJDRUK sc. Przyjmujemy do realizacji tylko pliki kompozytowe (patrz pkt. I.3).

 

IV. Odbitki próbne:

1. Istnieje możliwość wykonania odbitek próbnych (proof cyfrowy). Prosimy o wcześniejszy kontakt ze Studiem Graficznym MJDRUK sc. Ale ostrzegamy: Barwne odbitki próbne mogą stwarzać nieco mylące wrażenie, z uwagi na przyrost punktu rastrowego, papier, odcień, szczegóły, liniaturę itd. i być trudne do odtworzenia. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy odbitka próbna wykonywana jest na innym nośniku niż odbitka nakładowa. Kolory i obraz będą odbierane w zupełnie inny sposób niż w przypadku rzeczywistego rezultatu końcowego. 

2. Wykonanie odbitek próbnych (proof cyfrowy) wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

3. Istnieje możliwość braku 100% zgodności kolorystycznej pomiędzy proofem (odbitką próbną) a odbitką nakładową.

 

V. Odwzorowanie kolorów: 

1. Jako wzorzec kolorystyczny są stosowane próbniki kolorów:

PANTONE  formula guide solid coted

PANTONE  formula guide solid uncoted

PANTONE  4-color process guide coted

PANTONE  4-color process guide uncoted

2.  Zazwyczaj występują różnice koloru na monitorze i wydruku. Ostrzegamy: Obraz widziany na monitorze jest inny niż na wydruku! Na monitorze występuje optyczne mieszanie trzech barw: czerwonego (R), zielonego (G) i niebieskiego (B), które po zsumowaniu dają kolor biały. W efekcie kolory na monitorze różnią się od drukowanych, gdyż powstają poprzez podświetlenie kolorów podstawowych. W druku zaś występuje fizyczne nakładanie na siebie 4 barw: cyan (C), magenta (M), yellow (Y) i black (K), które dają w efekcie kolor czarny. Są to dwa różne procesy, które optycznie dają nieco odmienne efekty, dlatego nigdy nie należy utożsamiać kolorów w przygotowanym przez Państwa projekcie na monitorze, z kolorami na wykonanym wydruku.

 

VI. Impozycja: 

Impozycję arkusza drukarskiego z dostarczonych plików wykonuje Studio Graficzne MJDRUK sc.